Vad kostar det?

Allmän prisinformation:

Alla patienter som tillhör Försäkringskassan erhåller 1 gång per år ett Allmänt Tandvårdsbidrag, ATB. Är du 20 -29 år eller 75 år och uppåt får du 300 kronor. Är du 30 -74 år får du 150 kronor per år, förutsatt att du är undersökt. Detta bidrag kan lösas in som en del av patientavgiften. ATB kan sparas i 2 år, men förfaller därefter om det sparas outtaget.

Behöver du omfattande tandvård fungerar försäkringen med högkostnadsskydd i två steg.

Steg 1 : När tandvård erhållits till ett värde av 3000 kr enligt statens referensprislista, får du 50% av ersättningen av försäkringen.

Steg 2 : När kostnaderna överstiger 15000 kr, då erhåller du 85% ersättning. Viktigt att komma ihåg att ersättningen baseras på statens referensprislista, och gäller under en behandlingsperiod, ett år. Vi berättar gärna mer om du har frågor kring försäkringen.

Läs mer hos Försäkringskassan